Kuli­na­riske lækkerieri

Vik­to­ria Restau­rant Braunlage

God mad er sim­pelt­hen en del af en helt suc­ces­fuld ferie. På Vik­to­ria Restau­rant Braun­lage er vi forp­lig­tet til dig som gæst og værdsæt­ter bære­dyg­tig­hed og kvalitet.

Viktoria’s moderne køk­ken els­ker culi­na­riske læk­ke­rier og culi­na­riske læk­ke­rier på et højt niveau. Nyd din tid i vores restau­rant og undgå stress i hverdagen.

Den rus­tikke for­ret­ter plade med udvalgte spe­cia­li­te­ter i regio­ner til deli­kat brai­ser cal­ve­k­a­ger, til­by­der vores køk­ken et udvalg af kuli­na­riske læk­ke­rier, som vil gøre din tid med os noget sær­ligt. Inspi­rer dine smags­løg i restau­ran­ten Viktoria!

Rüdi­ger Fleischhacker
Fleischhacker Viktoria Braunlage

Tid­li­gere chef de cui­sine i gour­met­re­stau­ran­ten “Zur Tanne” (14 point i “Gault Mil­lau” og “Lui­sen­hof” i Han­no­ver, sæt­ter Fleisch­ha­cker nye accen­ter siden maj 2017.

og hans hold
Chefkoch Restaurant Viktoria Braunlage Gottwald

Thors­ten Gott­wald, har et mål. At inspi­rere sine gæs­ter hver dag og til at præ­sen­tere sor­ten og friskhe­den af ​​det moderne køkken.

Vores køk­ken­hold

Per­fekt spil­lede og fuld af krea­ti­vi­tet, sik­rer vores køk­ken­hold det all­si­dige suc­ces­fulde kuli­na­riske ram­mer for dit ophold på Restau­rant Viktoria.

Früh­stück & Brunch

Der per­fekte Start in den Tag

Speisekarte Restaurant Braunlage

Start dagen med vores rige mor­gen­mad. Fra 08:00 til 10:30 for­kæ­ler vi dig i vores restau­rant med friske runds­tykker, røræg og aro­ma­tisk kaffe og te.

Events & Themenabende

Fei­ern im Restaurant

Fisch Restaurant Braunlage

Vores Vik­to­ria Restau­rant Braun­lage til­by­der den per­fekte kuli­na­riske ind­stil­ling til dit bryl­lup, fød­sels­dag, jubilæum eller for­ret­nings­møde. Møder og fest­lig­he­der på Restau­rant Viktoria!