Baren

Når ski­d­a­gen slut­ter om vin­te­ren, fortsæt­ter nat­teli­vet i Braun­lage i bar Vik­to­ria. Et par minut­ters gang fra svæve­bane, i cen­trum af Braun­lage, er der en stil­fuld efterski hver dag i vin­ter­sæ­so­nen, hvor gæs­terne og lokal­be­fol­k­nin­gen mødes. Med en blan­ding af alpin ind­ret­ning og moderne desi­gnele­men­ter opfyl­der baren kra­vene til en moderne belig­gen­hed samt en stil­fuld og hyg­ge­lig atmos­fære. Vi accep­te­rer gerne grup­pe­re­ser­va­tio­ner på tlf .: 05520-9999085.

Åbnings­ti­der Bar Viktoria

Luk­ket om mandagen

Tirs­dag - Fre­dag ​​og Søn­dag fra kl. 18.00

Lør­dag: fra kl. 15.00

Reser­va­tio­ner på:

05520- 99 99 085

eller info@viktoria-braunlage.de

Après-Ski

i vores bar

apres ski Bar viktoria braunlage

I vin­ter­sæ­so­nen fin­der den stil­fulde Apres-Ski sted hver dag fra kl. 18.00 i vores bar Vik­to­ria, hvor gæs­terne og lokal­be­fol­k­nin­gen mødes i baren. Stil­fuldt design og stem­ning gør vores bar Vik­to­ria til det nye “hot­spot” i Braunlage.

Fejre og danse i

Vik­to­ria Bar

Unsere neue Bar in Braunlage am Wurmberg

På varme som­mer­d­age opdate­rer en kølig cyklist eller en alpin dykker dig. Afrund den per­fekte dag i Braun­lage i den nyligt desi­gnet Vik­to­ria Hotel Bar - et trendy mødes­ted for dans og sofis­ti­ke­rede festligheder.

Vin spe­cia­li­te­ter i

Hotel Vik­to­ria

Wein in der Bar Viktoria Braunlage

Udvalgte vine flat­ter din gane og under­st­re­ger sma­gen af ​​vores moderne køk­ken. Alle vine er omhyg­ge­ligt udvalgt af vores som­me­lier og tager dig på en smags­rejse i vinfremstillingsverdenen.

Fodbold- og sportsbegivenheder

Vik­to­ria Bar

Bar Viktoria Braunlage Sportevents Sky Bar

Som den offi­ci­elle “Sky Bar” over­fø­rer Bar Vic­to­ria alle vig­tige sports­be­gi­ven­he­der. Fra fod­bold­li­gaen er Cham­pi­ons Lea­gue på ame­rikansk fod­bold til andre store sports­be­gi­ven­he­der altid noget for enh­ver sportsfan.